საკონტაქტო ინფორმაცია:

შპს ,,ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი,,

ს/კ: 215139348;

მის.: საქართველო, ქ.ფოთი, მიქაბერიძის ქ. №2

E-Mail: kvleviscentri@mail.ru

დირექტორი                                                                                                              გრიგოლ (გია) რუხაძე; ტელ.: (0493) 22 17 35; მობ.: (+995) 599 50 61 62;                   (+995) 595 92 01 09

დირექტორის მოადგილე/ლაბორატორიის უფროსი                                                 ცირა დაუშვილი; ტელ.: (0493) 22 24 76; მობ.: (+995) 595 77 47 40;

დირექტორის მოადგილე კომერციისა და სამეურნეო დარგში                         რაჟდენ ღვინიანიძე; მობ.: (+995) 577 60 24 00; (+995) 599 41 41 03;

ხარისხის მენეჯერი                                                                                                            ნანა ლაშქარავა; ტელ.: (+995) 595 76 14 41; (+995) 592 50 61 62;

ბუღალტერი                                                                                                           კუნჭულია ნინო; მობ.: (+995) 595 76 15 85; ტელ.: (0493) 24 29 64