შპს ,,ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი» ს/კ: 215139348;

მის.: საქართველო, ქ.ფოთი, ფატაევის ქ. 3ა

E-Mail: kvleviscentri@mail.ru

დირექტორი: გრიგოლ (გია) რუხაძე; ტელ.: (0493) 22 17 35; მობ.: (+995) 595 92 01 09; (+995) 599 50 61 62;

დირექტორის მოადგილე კომერციისა და სამეურნეო დარგში: რევაზ გოგუა; მობ.: (+995) 577 56 56 73;

ხარისხის მენეჯერი :  ნანა ლაშქარავა; ტელ.: (+995) 595 76 14 41; (+995) 592 50 61 62;

ბუღალტერი: კუნჭულია ნინო; მობ.: (+995) 595 76 15 85;